Ирина Билык
Ирина Билык — Anioі?
Ирина Билык — Anioі? (текст песни)
nie wiem dlaczego to takie іatwe ukrywaж ciebie w wieczornych њwiatіach z dіugich podrуzy tak samotnie wracaіam zawsze bezpowrotnie by czekaж w cieniu na twym ramieniu nikt nie wie czemu zawsze od nowa tak wybaczaіeњ po kilku sіowach nie wiem dlaczego w mych ulicach szukam anioіa tajemnicy bo wtedy czujesz їe mnie brakuje on przechodzi co dzieс miкdzy nami - to anioі on jest miкdzy twoimi wierszami - to anioі on przeњwietla twe mocne poіжienie - to anioі on jest gіosem na nasze milczensie - to anioі to anioі i bкd№ znowu wieczory biaіe przecieї ty dobrze to rozumiaіeњ їe anioіowie w siуdmym niebie zabior№ kiedyњ mnie od ciebie tyle czekania w naszych rozstaniach on przechodzi co dzieс miкdzy nami - to anioі on jest miкdzy twoimi wierszami - to anioі on przeњwietla twe mocne poіжienie - to anioі on jest gіosem na nasze milczensie - to anioі to anioі powiedz mi - њniк o twym gіosie powiedz mi - chroс mnie przed deszczem powiedz mi - їe znajdziesz sposуb powiedz mi - їe jesteњ jeszcze on przechodzi co dzieс miкdzy nami - to anioі on jest miкdzy twoimi wierszami - to anioі on przeњwietla twe mocne poіжienie - to anioі on jest gіosem na nasze milczensie - to anioі to anioі anioі