Океан Ельзи
Океан Ельзи — Ти собі сама
Океан Ельзи — Ти собі сама (текст песни)
Де гуляли ви - губки не мої. Де бували ви - ножки не мої. I лукавили очi не мої, Майже не мої, А весна така земна. Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама... Ти новi ключi вставила в замок. Я не мiг зайти, я стояв i мок. Цiлував слiди, цiлував замок. Я сьогоднi змок, А весна така земна. Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама... Де гуляли ви - губки не мої. Де бували ви - очi не мої. Iз моїх очей випали два днi. Валiдол на днi, А весна така земна. Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама... Ти собi сама...