Сегодня родились:
Scorpions
Scorpions — Kojo notsuki
Scorpions — Kojo notsuki (текст песни)
Haru kourou no hana no en Meguru sakazuki kage sasite Chiyo no matsugae Wakeideshi Mukashi no hikari ima izuko Mukashi no hikari ima izuko